Szef firmy zajmującej się wierceniem studni
Budownictwo Dom Technologia

Wiercenie studni – jaki jest koszt i jakie wytyczne trzeba spełnić?

Inwestorzy decydują się na wiercenie studni w dwóch przypadkach. Pierwszy to sytuacja, kiedy działka nie posiada przyłączenia do sieci wodociągowej. Drugi, gdy to przyłączenie istnieje, ale chcemy znacząco obniżyć stałe koszty korzystania z wody. Woda ze studni własnej jest darmowa, z biegiem czasu są to spore oszczędności. Koszt ponosimy raz. W sytuacji, kiedy nasza działka znajduje się daleko od sieci wodociągowej, kopanie studni głębinowej, pomimo dużych kosztów, może okazać się tańsze od doprowadzania sieci.

Charakterystyka studni głębinowej

Przydomową studnię głębinową możemy traktować jako jedyne i podstawowe źródło wody lub jej uzupełnienie. Większość gospodarstw ma możliwość korzystania z wodociągów. Nadal jednak istnieją działki budowlane, na których nie ma szans przyłącza do miejskich wodociągów. W takim przypadku kopanie studni głębinowej to jedyne możliwe wyjście.

Studnia może okazać się świetnym wyjściem awaryjnym, kiedy z jakiegoś powodu wodociągi będą miały przerwę w dostawie wody. Może nam się przydać do dodatkowych potrzeb takich jak podlewanie ogrodu, czy napełnienie basenu. 

Woda ze studni jest zdatna do picia, jednak czasem trzeba zastosować dodatkowe filtry. Studnia przyda się nie tylko na działce przy domu całorocznym, mieszkalnym, ale także na działce rekreacyjnej.

Zanim zastanowimy się, czy taka inwestycja się opłaca, wyjaśnijmy, czym jest studnia głębinowa.

Studnia jest to ujęcie, z którego czerpana jest woda użytkowa oraz pitna. Studnia ma formę sztucznego otworu w ziemi. Sięgającego do głębokich warstw wodonośnych, z których pozyskiwana jest woda.

Głębokość takiej studni waha się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu metrów. Studnia głębinowa wyróżnia się od innych studni jakością wody, jaka jest pozyskiwana. Bardzo często okazuje się, że woda z wodociągów ma gorsze parametry.

W dalszej części będziemy szukać odpowiedzi na pytanie:

Czy warto budować studnię oraz jaki jest koszt i  jakie formalności są wymagane?

Rodzaje studni

Wyróżniamy kilka wariantów studni głębinowej.

 • Studnie wiercone — konstrukcje, które sięgają głębokich warstw wodonośnych, budowane są metodą odwiertu w ziemi. Głębokość takiego odwiertu to ok. 20 – 30 m. Ten rodzaj studni można wyposażyć w obudowę, rurociąg oraz pompę. Pobór wody dzięki takiej studni może być ciągły. Aby polepszyć jakość wody pozyskiwanej ze studni, korzysta się z dodatkowych filtrów. W zależności od głębokości studni oraz tego, w jaki sposób chcemy użytkować pozyskaną wodę, dobiera się parametry. Służy do tego sterownik i zbiornik ciśnieniowy. Studnia wiercona ma wysoką wydajność. Jakość wody, jaką można uzyskać w ten sposób, jest najlepsza spośród wszystkich możliwych rozwiązań.
 • Studnie kopane — ich głębokość sięga kilku metrów, dlatego kopane są zazwyczaj ręcznie. Wodę z takiej studni czerpie się za pomocą pompy. Ten rodzaj studni pozyskuje wodę z warstw bardzo płytko osadzonych, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Wykorzystywana jest do dodatkowego użytku, takiego jak podlewanie ogrodu lub upraw. Taka studnia ma słabą wydajność.
 • Studnie abisyńskie — inaczej studnia wąskorurowa. Nazwana jest tak, gdyż jej wymiary nie pozwalają na to, aby podłączyć do niej pompę. Pompa jest montowana na zewnątrz, do rury i bezpośrednio z niej zasysa wodę. Studnia tego rodzaju może pobierać tylko niewielkie ilości wody. Jej głębokość nie przekracza 8m. Ten rodzaj studni możemy traktować jako dodatkowe źródło wody.

Kopanie studni głębinowej

Zanim zabierzemy się za planowanie inwestycji, trzeba znaleźć firmę, która specjalizuje się w realizacji takich rozwiązań. Jeśli chcemy, aby obiekt był funkcjonalny i zbudowany według obowiązujących wymogów, potrzebujemy do tego fachowców.

Warto znaleźć firmę, która daje gwarancję i najwyższą jakość wykonania. Oferującą wszechstronne usługi w tej dziedzinie. Dobrą decyzją może okazać się wybranie firmy lokalnej. Zmniejszy to koszty dojazdu do naszej działki przez fachowców. Otrzymujemy również gwarancję, że firma ma doświadczenie w pracach na naszym terenie.

Potrzebne będzie nam badanie hydrogeologiczne, aby znaleźć odpowiednie miejsce na odwiert. Firma poza badaniami i budową całej konstrukcji powinna zająć się też podłączeniem całej instalacji do budynku. Trudność w samodzielnej realizacji takiego projektu polega na tym, że do budowy studni potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.  Firmy zajmujące się kompleksową obsługą takich zleceń posiadają niezbędne narzędzia do wykonania takiego zlecenia. Na samym początku inwestycji sprawdzą, czy na działce jest w ogóle możliwość budowy takiej studni.

Wiertło do studni
Źródło: Freepik.com

Może się okazać, że w wyznaczonych miejscach nie znajduje się odpowiednie ujęcie wody i budowa studni nie będzie możliwa.

Najważniejszy w kopaniu studni głębinowej jest projekt, z którego wynika czy mamy na działce dostęp do warstwy wodonośnej. Można skorzystać z usługi różdżkarza. Jest to jednak rozwiązanie o niepotwierdzonej wiarygodności.

Koszt wiercenia studni — cennik

Opłacalność tej inwestycji zależy w dużej mierze od tego, jaką firmę do realizacji tego projektu znajdziemy.

 • Wywiert studni głębinowej– średnia cena za metr to ok. 200 zł.
 • Koszt projektu studni– ok. 100 zł.
 • Rdzeniowanie– średnia cena to 250 zł za metr
 • Odwierty do pompy– za metr między 80 a 120 zł.
 • Montaż rury i odwiert– średnio miedzy 150 a 300 zł za metr.

Na finalną cenę ma też wpływ koszt materiałów.

 • Pompa głębinowa– średnia cena to 600 zł.
 • Zbiornik hydroforowy– między 500 a 1200 zł

Dodatkowo w zależności od warunków, oraz rodzaju studni cena może zwiększyć się o koszty uzyskania pozwoleń.

 • Koszt pozwolenia wodnoprawnego.
 • Cena wydania warunków zabudowy.
 • Koszt wydania planu zagospodarowania.

Cena zależy również od warstwy wodonośnej. Wydajna, płytsza warstwa, znacząco obniży koszty budowy.

Łączna cena budowy studni głębinowej ma szansę zamknąć się w kwocie od 4 do 12 tysięcy zł.

Kiedy wiercić studnie?

Czas, w którym warto rozpoczynać wiercenie studni to zdecydowanie okres jesienno-zimowy. Poziom lustra wody jest wtedy najniższy. Pozwoli nam to bezbłędnie obliczyć, na jaką głębokość mamy wiercić, aby uzyskać najlepsze efekty. Jeśli zimą woda zamarznie na głębokość większą niż półtora metra, konieczne będzie ogrzanie ziemi, aby można było dokonać pomiaru. Ogrzać ziemię można poprzez rozpalenie ogniska. Ułatwi to oszacowanie głębokości potrzebnego wywiertu.

Obliczając koszty budowy własnego ujęcia wody, warto wziąć pod uwagę również ilość zużywanej przez nas wody. Jeśli zużycie jest duże, bezsprzecznie to rozwiązanie mimo jednorazowego dużego kosztu finalnie bardziej się opłaca. Koszt inwestycji w przypadku dużego zużycia wody zwraca się średnio w ciągu 2- 3 lat od budowy.

Istnieje wiele lokalnych programów dopłat do takich inwestycji. Warto dowiedzieć się w swojej lokalizacji, czy gmina organizuje taki program. Obniży to znacząco koszty naszej budowy. Może okazać się, że dzięki takim dopłatom koszt inwestycji będzie minimalny.

Wytyczne, jakie trzeba spełniać

Jeśli planujemy budowę, a projekt domu nie przewiduje umiejscowienia studni, trzeba dobrze zastanowić się nad lokalizacją. Warto pamiętać o tym, że miejsce na studnię nie może kolidować z przyszłą budową domu. Istotne jest określenie, gdzie dokładnie znajduje się źródło wody. Jeśli wiercenie prowadzone jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, istnieje groźba uszkodzenia drenażu lub posadowienia budynku. W sytuacji niepewności, czy może dojść do uszkodzenia, studnię należy przesunąć. Warto zachować co najmniej cztery metry od ściany budynku.

Przed rozpoczęciem odwiertu studni warto zrealizować kontrolę fasady budynku, piwnicy oraz fundamentów,  a w porozumieniu z klientami i właścicielami posesji udokumentować wyniki. Wiercenie w sąsiedztwie budynku powinno być zawsze przeprowadzane przy minimalnym ciśnieniu powietrza. Z zachowaniem najwyższej ostrożności.

Trzeba spełnić wymagania związane z odległością:

 • 5 m od granicy działki.
 • 15 m od szamba.
 • 5 m od rowu przydrożnego.
 • 3 m od kanalizacji.

Pozwolenia, jakich będziemy potrzebowali, zależą od głębokości naszej studni. Jeżeli będzie ona mniejsza niż 30m, nie potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego, mamy jednak obowiązek zgłosić inwestycję w formie zgłoszenia budowlanego.

O czym warto pamiętać?

Warto zapoznać się z planami zagospodarowania terenu. Taki dokument jest wydawany przez odpowiednią naszemu miejscu zamieszkania gminę. Jeśli plan zagospodarowania nie został wydany lub nie istnieje, mamy możliwość złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Gmina określa warunki, jakie musi spełnić inwestor oraz firma wykonawcza, aby móc wybudować studnię.

Ważnymi pytaniami, na jakie firma prowadząca usługę musi znaleźć odpowiedź jest:

 • Czy ujęcie wody może mieć wpływ na nieruchomości w okolicy?
 • Czy istnieje ryzyko przeniknięcia wody słonej? Zagrożenie przedostania się słonej wody rośnie wraz z głębokością wiercenia. Wytwórca studni jest odpowiedzialny za powiadomienie swojej firmy i klienta o ewentualnym ryzyku przedostania się słonej wody przed wykonaniem odwiertu.
 • Jeśli istnieje możliwość występowania niedoborów wody, czy budowa kolejnej studni jest zasadna?

W niektórych lokalizacjach wymagany jest szczegółowy plan dopuszczalnych rodzajów zabudowy.

Pozwolenie na budowę, wydawane przez gminę w określonej lokalizacji, dotyczy zarówno budynków, jak i studni. Warto o tym pamiętać.

W gminie możemy również uzyskać informację czy w naszym regionie są planowane inwestycje, które mogą znacząco wpłynąć na nasz plan budowy studni. Ważna dla nas informacją jest to czy urząd reguluje takie rzeczy jak zalecenie użycia konkretnych typów urządzeń do budowy.

Pomiar geologiczny

Ważnym elementem budowy studni jest pomiar geologiczny. Przeprowadzenie tego badania jest bardzo ważne, dzięki niemu można określić głębokość studni, jaki i jej lokalizację. Informacja, jaką otrzymamy daje nam ogląd, na to, jakich narzędzi musimy użyć. Dowiemy się które miejsce jest najlepsze, dopasujemy parametry urządzeń.

Przed podjęciem decyzji o budowie studni, należy zapoznać się z przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska. Odpowiedzialność dotycząca tego obszaru, spoczywa na każdym, w zakresie przeprowadzanego działania. Oznacza to, że należy wykonywać zaplanowane czynności tak, aby nie naruszać środowiska. Obowiązki w kwestii przestrzegania zaleceń reguluje odpowiedni organ. Firma może zostać karnie i finansowo odpowiedzialna za zniszczenia wyrządzone podczas świadczenia usług budowy studni na ekosferę.

Zamiast naprawiać szkody, łatwiej jest ich unikać.

Przepisy prawa konsumenckiego regulują też pułap cen oraz odszkodowań.

Kodeks prawa rolnego wskazuje, że należy zachować ostrożność i brać odpowiedzialność podczas wykonywania prac mogących uszkodzić okoliczne nieruchomości. Kopanie podczas budowy studni należy do takich sytuacji. Wskazane jest brać pod uwagę wszystkie te okoliczności, aby uniknąć trudnych i nieprzyjemnych sytuacji.

Badanie pozyskiwanej wody

Wodę pozyskiwaną ze studni należy regularnie badać. Woda zdatna do picia, musi być czysta. Jest to najistotniejsza sprawa, jeśli chodzi o użytkowanie wody do celów spożywczych. W oczyszczaniu wody pompowanej z głębi ziemi pomagają filtry. Eliminują takie zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz wszelkie azotany, siarkowodory i azotyny.

Bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia jest wysokie stężenie w wodzie pitnej manganu i żelaza. Zbyt wysoka twardość wody może również okazać się dużym problemem.

Zbyt duża ilość żelaza w wodzie zmienia jej smak i zabarwia jej kolor na rdzawy. Picie zanieczyszczonej w ten sposób wody jest niekorzystne dla naszego organizmu. 

Filtry do oczyszczania wody dzielą się na filtry mechaniczne i węglowe.

Te mechaniczne usuwają piasek oraz niewielkie zanieczyszczenia.

Filtry z aktywnym węglem poprawiają wygląd i smak wody. Usuwają metale ciężkie, bakterie, wirusy. Wodę filtrowaną przez taki rodzaj urządzeń warto demineralizować, ponieważ filtry wraz z zanieczyszczeniami usuwają z wody również związki mineralne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.