Wycięte kilka drzew bez zezwolenia
Ogród

Wycinka drzew bez zezwolenia − kiedy można wycinać drzewa?

Wycinanie drzew na własnej działce wymaga powiadomienia właściwego urzędu. Wyjątkiem są drzewka owocowe, które można wycinać swobodnie, o ile nie rosną na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Wycinkę drzew i krzewów ograniczają przepisy, które warto znać, aby nie narazić się na karę finansową. Które drzewa można wycinać w okresie zimowym bez pozwolenia? Co sprawdzić przed wycinką, aby nie narazić się na mandat? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Jakie drzewa możesz ściąć bez zezwolenia?

Na swojej działce bez zezwolenia możesz wycinać drzewka owocowe i krzewy. W innej sytuacji o potrzebie składania wniosku do właściwego urzędu decyduje obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi. Obwód niższy niż:

 • 80 cm umożliwia wycięcie topoli, wierzbu, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm pozwala wyciąć kasztanowiec zwyczajny, robinię akacjową oraz platan klonolistny;
 • 50 cm uprawnia do wycięcia każdego innego gatunku drzewa.

Dodatkowo wycinka bożodrzewu gruczołkowatego nie wymaga żadnego działania niezależnie od obwodu pnia. Krzewy możesz usuwać dowolnie, o ile nie zajmują więcej niż 25 m2 powierzchni działki. W innym przypadku wymagane jest jedynie zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa do urzędu gminy. Wówczas urzędnik wysyła osobę uprawnioną, aby obejrzała drzewo, oceniła jego grubość, liczbę pni, a także obecność ptasich gniazd. Po dokonaniu oględzin urząd ma prawo wydania sprzeciwu. Jeśli tego nie uczyni, wówczas możesz śmiało chwytać za piłę łańcuchową.

Pozwolenia nie wymaga wycinka drzew przewróconych lub złamanych pod wpływem sił natury, katastrofy lub wypadku. W takiej sytuacji wystarczy powiadomienie, na podstawie którego właściwy organ potwierdzi stan faktyczny.

Istotne jest, że odrębne przepisy regulują sytuację, w której wycinasz drzewa przeznaczone na sprzedaż. Wówczas uzyskanie zezwolenia może być wymagane nawet wtedy, kiedy planujesz wycinkę na swojej posesji.

Wycinka jakich drzew wymaga zezwolenia?

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę jest konieczne m.in. w przypadku drzew i krzewów rosnących:

 • w pasie drogi publicznej,
 • na terenach zieleni publicznej,
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Lista sytuacji wymagających zezwolenia na wycinkę drzew jest dłuższa, nie dotyczą one jednak działek prywatnych. W teorii więc jeśli Twoja nie zalicza się do terenów zabytkowym i objętych ochroną krajobrazową, możesz ścinać drzewa znajdujące się na niej jedynie na podstawie zgłoszenia. Sprawę komplikuje tylko jedna sprawa − ustawa o ochronie gatunków chronionych. Zgodnie z nią urzędnik w wielu sytuacjach obowiązany jest do wydania sprzeciwu wobec wycinki drzew.

Wycinka drzew a ochrona gatunków

Zgodnie z artykułem 83 ust. pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, ewentualnie jej części może mieć miejsce po uzyskaniu stosownego zezwolenia, jeśli na drzewie zagnieździły się zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Wówczas jedną z możliwości ścięcia drzewa jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu.

Pamiętaj, że wszystkie ptaki objęte są ochroną w okresie lęgowym. Dla większości gatunków okres ten przypada od 1 marca do 15 października z wyjątkiem:

 • bielików (od stycznia do lipca),
 • wróbli (od lutego/marca do sierpnia),
 • jerzyków (od maja do sierpnia).

Co do zasady warto więc zgłaszać do gminy wycinkę drzew w okresie od 15 października do końca lutego. Są wówczas większe szanse na to, że urzędnik nie wniesie sprzeciwu.

Jak wyciąć drzewo na działce, czyli jak dokonać zgłoszenia wycinki?

Zgłoszenie wycinki drzew może dokonać każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej lub wycinka nie ma związku z prowadzoną działalnością. Do wniosku musisz przygotować oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę oraz rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.

Sprawdź również poradnik: Przycinanie drzew

Wniosek składasz w gminie lub urzędzie miasta osobiście, pocztą lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Urzędnik ma 14 dni, aby wydać sprzeciw, jego brak oznacza zgodę. Pamiętaj jednak, że brak listownej decyzji po upływie wyznaczonego terminu nie oznacza jeszcze, że możesz ściąć drzewo. Warto poczekać, ponieważ list może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Dla całkowitej pewności zadzwoń do urzędu i zapytaj, czy sprzeciw został wydany.

Urzędnik wydał sprzeciw wycince drzew? Spokojnie, złóż wniosek o zezwolenie

Sprzeciw wobec wycinki drzewa nie zamyka Ci drogi do usunięcia zarośli z Twojej posesji. Pamiętaj, że urzędnik powinien uargumentować swoją decyzję. Najczęstszym powodem odmowy jest ochrona gatunków. Ustawodawca dał na szczęście możliwość wnioskowania o pozwolenie na odstąpienie od zakazu wycinki drzew. Jak złożyć wniosek?

O pozwolenie może wnioskować właściciel działki lub inna osoba uprawniona, jeśli ma zgodę właściciela (nie dotyczy użytkowników wieczystych). Przed złożeniem wniosku musisz zmierzyć drzewo na wysokości 5 cm i 130 cm od ziemi oraz przygotować mapkę nieruchomości, na której będzie informacja o usytuowaniu drzewa. Zakres wymaganych dokumentów może być różny w zależności od sytuacji. W urzędzie otrzymasz stosowny wykaz.

Wniosek możesz złożyć odpowiednio w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie marszałkowskim,
 • urzędach miast lub gmin,
 • wojewódzkich urzędach ochrony zabytków.

Na uzyskanie decyzji powinieneś czekać nie dłużej niż miesiąc. Niestety wniosek o pozwolenie na wycinkę wiąże się z opłatami skarbowymi, ale są one niższe niż kara, jaka grozi za samowolne usunięcie drzew i krzewów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.