Rurka do odwodnienia domu
Budownictwo Dom

Jak wykonać drenaż opaskowy budynku?

Odprowadzania wód gruntowych jest bardzo istotną czynnością. Tego typu odwodnienie uchroni nasze budynki przed wilgocią. Mury są szczególnie narażone na wsiąkanie wody. Bez możliwości odprowadzania wód możemy narazić nasze mury na niszczenie. Możliwość odprowadzenia wody gruntowej chroni nas przed powstawaniem grzybów w pomieszczeniach zamkniętych.

Bez odpowiedniego drenażu może dojść do tzw. zalania. Jest to szczególnie widoczne w miejscach typu piwnica. Drenaż warto wykonać w sytuacjach nieco ekstremalnych, np. wybicie wody podskórnej. Drenaże są zalecane na wypadek zbyt mocnych opadów atmosferycznych.

W niniejszym artykule zostaną przybliżone Państwu zasady prawidłowego wykonania odwodnienia budynku.

Drenaż domu w miejscach narażonych na znaczny przyrost wody

W przypadku występowania wód gruntowych lub silnych opadów deszczu warto wykonać drenaż opaskowy. Dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności mamy pewność, że drenaż wytrzyma na długo. Do wykonania drenażu potrzebne będą:

  • Rury drenarskie,
  • filtr,
  • rury odprowadzające.

Pod warstwą nieprzepuszczalną zawsze występuje warstwa wodonośna. To ona może być główną przyczyną gromadzenia się wody pod naszymi budynkami. Ta warstwa odpowiada za wchłanianie wody z zewnątrz, np. opadów deszczu, a także jej magazynowanie, np. podziemne – w wyniku wybicia źródła.

Na tego rodzaju podłożu będziemy umieszczać poszczególne rodzaje instalacji. Na początek konieczne jest przygotowanie odpowiedniego rodzaju wykopu. Pod miejsce na drenaż możemy zastosować specjalny rodzaj rury. Jest on potrzebny do doprowadzenia wody z odpływu. Zabezpiecza on fundamenty przed wnikaniem wody. Stanowi początkowy fragment instalacji.

Rura drenarska — to rodzaj rynny wykonanej z PCV. Do standardowego odprowadzania wody z trawnika stosuje się rury z otworami lub bez otworów. Wszystko zależy od etapu instalacji i jej przeznaczenia. W celu odwodnienia domu kupuje się elementy z bez otworów, gdyż cały drenaż opaskowy jest przeprowadzany pod budynkiem. 

Jakie filtry warto wykorzystać?

Pomiędzy rurami musimy znaleźć miejsce na filtrację. Do tego celu wykorzystuje się filtry żwirowe. 

Filtr żwirowy — to urządzenie filtrujące stosowane w urządzeniach nawadniających. Jego głównym zadaniem jest pozbywanie się zanieczyszczeń o podłożu biologicznym. Elementem filtrującym jest podłoże żwirowe o różnej granulacji. Jest to rodzaj filtracji, który nawiązuje do naturalnego oczyszczania wody w przyrodzie. Stosowanie filtra zapobiega gromadzeniu się brzydkiego zapachu i zanieczyszczeń w trakcie odprowadzania wody.

Poza filtracją niezbędne są także rury odprowadzające. 

Męzczyzna wykonujący odwodnienie domu
Źródło: Freepik.com

Rura odprowadzająca — to dość elastyczny element drenażowy. Rura odprowadzająca jest wykonana z materiałów pozwalających na jej dowolne zgięcie. Zwykle jest to rodzaj plastiku. Kupując rury, należy pamiętać o ich przekroju. Rura odprowadzająca powinna mieć przekrój identyczny z rurą spustową. Zwykle instalacja posiada spust o średnicy 100 cm. Standardowe typu rur pozwalają na regulację długości w zakresie od 60 do 240 metrów.

Czym jest drenaż opaskowy?

Drenaż ten możemy nazwać także pierścieniem. Składa on z trzech głównych części: doprowadzania, odprowadzania i filtra. Na tej podstawie opiera się cała instalacja. Nadaje się do stosowania w gruntach piaszczystych, gdzie nie ma możliwości wchłaniania wody poprzez warstwę gleby, gdyż ta praktycznie nie występuje.

Prawidłowy montaż drenażu opaskowego

Cały drenaż opaskowy polega na obłożeniu powierzchni domu rurami z PCV. W zależności od kształtu tworzą one rodzaj przeciwdeszczowej bariery ochronnej. Ułożone na bazie kwadratu i prostokąta muszą posiadać odpowiednią pozycję. Poza równością i szczelnością obiegu zamkniętego wymagane jest utrzymanie odpowiedniego poziomu spadku.

W praktyce sięga on około 4-5%. Wynika to z faktu, lepszego odprowadzania wód gruntowych z powierzchni. Warto dodać, że odkładanie się wody w rurach drenażowych może powodować liczne przestoje, które wpływają na zapach oraz zaleganiu się zanieczyszczeń. Lekki spadek niweluje odkładanie się wody i zapobiega tworzeniu się osadów bakterii wodnych, które wprost uwielbiają wodę stojącą.

Pomiędzy biegiem zamkniętym możemy zauważyć aż 3 studzienki: rewizyjną, kontrolną i deszczową. Ich głównym celem jest odprowadzanie wody w obiegu zamkniętym bezpośrednio do kanalizacji. Każda z nich pełni odrębną funkcję. Woda odprowadzana jest grawitacyjnie ze studzienki osadnikowej o pojemności minimum 35 dm3 do odbiornika, np. kanalizacji deszczowej czy rowu. Dostęp do rur drenarskich następuje poprzez studzienki inspekcyjne. Gdy wody z drenażu nie można odprowadzić grawitacyjnie, konieczne jest zastosowanie przepompowni.

Jakie rury wybrać?

Rury wykorzystane do stworzenia drenażu opaskowego powinny być wykonane z włókien polipropylenowych (PP). Zaleca się, by posiadały filtr mineralny, który zadba o higieniczność całego procesu. Tego rodzaju materiał jest uniwersalnym budulcem rur do drenażu, które można wykorzystać do praktycznie każdego rodzaju podłoża. Rury mogą być z powodzeniem stosowane do odwodnień budynków podziemnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rury wykorzystać do odwodnienia fundamentów.

Problemem mogą być podłoża o kwaśnym pH. W tym przypadku nie warto skorzystać z rur z wkładką kokosową. Jest to najczęstszy błąd początkujących drenażowców. Jeśli zależy Ci na dobrych jakościowo rurach, warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań – rur z włókien polipropylenowych (PP).

Wykonując odwodnienie w domu warto mięć na uwadze długość obrysu. Im instalacja krótsza, tym lepsze możliwości drenażu wokół domu. Drenaż opaskowy wykonuje się przed położeniem budynku. W tworzeniu budynku należy pamiętać, by przewód drenarski nie był ułożony pod kątem 45 stopni. Wynika to z faktu obciążenia domu.

Prawidłowy montaż rur drenażowych 

W celu wykonania drenażu wokół własnego domu koniecznie jest zachowania odpowiednich odległości. Mam tu na myśli różnice pomiędzy rurą a fasadą domu. Aby drenaż opaskowy był skuteczny, warto zachować bezpieczeństwo. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę szereg czynników. Jednym z nich jest położenie stropu warstwy słabo przepuszczalnej w stosunku do poziomu posadowienia obiektu. Tutaj możemy natrafić na dwa przypadki i ich rozwiązania:

  • Ułożenie obiektu jest na poziomie warstwy przepuszczalnej lub poniżej.

W tym przypadku zaleca się, by drenaż odwadniający był ułożony blisko fundamentu. Pomiędzy fundamentami domu a rurą powinien być zachowany odstęp na 0,4-0,5 cm.

  • Ułożenie obiektu jest na poziomie wyższym niż warstwa przepuszalna.

Na tego typu okoliczność drenaż domu powinien być wykonany poniżej poziomu posadowienia. Minimalną odległość osi rurociągu od ściany budynku oblicza się ze specjalnego wzoru.

Głębokość ułożenia przewodów drenażu

Ułożenie rur drenażowych jest podyktowane głębokością wód gruntowych. Projekty drenaży zakładają, że instalacja powinna być pod powierzchnią posadzki. W trakcie namierzania poziomu wód gruntowych bierze się pod uwagę wysokość wzniosu kapilarnego.

Zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości od 0,3 do 1,0 m (średnio 0,5 m) w gruntach piaszczystych oraz od 0,6 do 2,0 m (średnio 1,0 m) w gruntach pylastych i gliniastych. Same drenaże domowe zakłada się na głębokości większej niż wysokość przemarzającego gruntu. Dzięki czemu woda w drenażu nigdy nie przemarznie. Tego typu sytuacja mogłaby doprowadzić do powstania zatorów, które przyczyniłyby się do powodzi w środku zimy.

Filtry pod odwodnienie domu

W drenażach budowlanych stosuje się przede wszystkim filtry z materiałów mineralnych takich jak piaski i żwiry.
Obsypki filtracyjne wykonuje się na całym obwodzie rury drenarskiej.

Kształt przekroju obsypki powinien być możliwie najprostszy. Minimalne grubości obsypki powinny wynosić:

  • W gruntach piaszczystych (dobrze przepuszczalnych) – 15 cm,
  • na gruntach piaszczysto — gliniastych (średnio-przepuszczalnych) – 15 – 20 cm,
  • w gruntach gliniastych i ilastych — powyżej 20 cm.

Inne rodzaje drenażu i odwodnienia domu

Poza drenażem pierścieniowym wykonuje się tzw. drenaże liniowe. Jest to rodzaj połączenia rur drenażowych z warstwami filtrującymi. Rura znajduje się pomiędzy dwoma filtratorami. Tego rodzaju konstrukcja tworzy połączenie liniowe z konstrukcją odprowadzającą. Jest dobrym rodzajem drenażu w gruntach drobnoziarnistych. Jest wykorzystywana w tworzeniu drenażu o średniej lub małej mocy przepuszczania np. na piaskach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.