Finansowanie

Dywersyfikacja portfela emerytalnego: Jak odpowiednio zdywersyfikować inwestycje, aby zabezpieczyć przyszłość finansową?

Informacja reklamowa.

Oszczędzanie na emeryturę jest nierozerwalnie związane z długim horyzontem inwestycyjnym. To dobre rozwiązanie, ale wymaga ostrożności i uwagi oraz reagowania na zmieniające się trendy gospodarcze. Ale przede wszystkim wymaga dywersyfikacji portfela.

Zacznijmy od pojęcia dywersyfikacji. Można na ten temat napisać rozprawę doktorską, a nawet habilitacyjną, ale i tak wnioski sprowadzają się do starego przysłowia mówiącego, że „nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyczka”. Chodzi po prostu o to, aby zbudować sobie cały – złożony z kilku funduszy inwestycyjnych – portfel inwestycyjny, a nie lokować pieniądze tylko w jednym. Dlaczego? Bo w ten sposób mamy po pierwsze większe spektrum rynkowe, a po drugie zmniejszamy nasze ryzyko inwestycyjne. Krótko mówiąc lepiej, aby na naszą przyszłą emeryturę pracowały zarówno fundusze obligacji skarbowych, jak i fundusze akcyjne. Te pierwsze cieszą się opinią najmniej ryzykownych, te drugie niosą za sobą większe ryzyko, ale stwarzają możliwość osiągnięcia wyższego zysku, mogą więc zwiększyć kapitał, którym będziemy dysponowali po zakończeniu aktywności zawodowej.

Gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę?

Nasz emerytalny portfel inwestycyjny powinien więc być rozproszony. Oczywiście w granicach rozsądku. Część oszczędności powinniśmy ulokować w funduszu obligacji skarbowych, a pozostałą część na rynku akcji. Przy czym specjaliści zalecają z reguły, aby ta część też była podzielona – większość oszczędności powinna trafić do funduszu inwestującego w duże, stabilne spółki z szerokiego rynku. Polscy inwestorzy mają do dyspozycji fundusze globalne, które z reguły inwestują znaczną część pieniędzy w spółki amerykańskie, ale mają też na uwadze liderów z Europy oraz Azji. Im rynek szerszy, tym bezpieczeństwo większe, dlatego warto taką propozycję rozważyć. Dobrym pomysłem są także fundusze inwestujące w spółki działające w branżach, w których tzw. próg wejścia jest wysoki. To broni „nasze” spółki przed konkurencją i zapewnia im długoletnią dominację, a więc powoduje, że ich akcje może nie rosną bardzo dynamicznie, ale mają wysoką cenę.

Ryzyko? Wyłącznie dobrze skalkulowane

Osoby akceptujące wyższe ryzyko i mające apetyt na większy zysk powinny się zastanowić nad uzupełnieniem swojego portfela o fundusz inwestujący w spółki mniejsze i działające w branżach, które mają szansę osiągnąć w przyszłości bardzo wysokie wzrosty. Jednym z przykładów takich branż może być szybko rozwijająca się ostatnio biotechnologia, bo starzejące się globalne społeczeństwo będzie potrzebowało nowych terapii i leków. Dobrym pomysłem mogą być też fundusze inwestujące w mniejsze spółki działające w szeroko pojętym obszarze sztucznej inteligencji. Ale nawet jeśli oszczędzając na emeryturę mamy ochotę na ryzyko, to ta ryzykowna część portfela powinna być niewielka. Wszak pieniądze odkładane na emeryturę to najważniejsze ze wszystkich pieniędzy, które w życiu zarobiliśmy.

Pamiętajmy też, aby przynajmniej raz do roku – a w okresie gospodarczych zawirowań częściej – dokonywać starannego przeglądu naszego emeryckiego portfela. Nie tyle z ciekawości, ale po to, aby dokonać w nim korekt wynikających między innymi ze zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, pojawiania się nowych okazji i nowych megatrendów.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.