Drenaż działki
Ogród

Drenaż działki – jak wykonać?

Zdarza się, że po większych lub mniejszych opadach deszczu, na działce powstają uciążliwe kałuże. Sprawiają nam one nie tylko problemy komunikacyjne. Zagrażają również bezpieczeństwu całego budynku oraz samych ścian fundamentowych. Zdarza się, że właściciele działek zapominają o konieczności wykonania drenażu lub dziwią się, że na ich terenie jest to niezbędne. Czym jest drenaż działki i jak wykonać go samodzielnie? O tym wszystkim piszemy w dzisiejszym wpisie. Zaczynajmy!

Drenaż ogrodu, czyli odprowadzanie wody z gruntu

Na początek warto wytłumaczyć sobie, czym w ogóle jest drenaż. To nic innego jak odprowadzanie nadmiaru wody, która z jakiegoś powodu utrzymuje się w gruncie. Co dzieje się z ową deszczówką? Najczęściej jej nadmiar kierowany jest do różnego rodzaju rowów melioracyjnych lub specjalnie do tego przygotowanej kanalizacji deszczowej. Zdarza się, że w przypadku braku dostępu do tego typu miejsc, buduje się specjalne studnie chłonne. Jak sama nazwa wskazuje, wchłaniają one wodę głęboko w glebę – dla której nadmiar wody nie będzie już problemem.
Wykonanie drenażu działki to czasochłonny i wymagający proces. Dlatego też warto zlecić te prace specjalistom. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zdecydujemy się na samodzielne wykonania drenażu, to dziś podpowiadamy jak to zrobić.

Drenaż ogrodu – po co?

Kiedy już wiemy, czym jest drenaż ogrodu, wyjaśnijmy sobie jego cel oraz zasadność.

Czasem spotykamy się z sytuacją, w której domy (szczególnie podpiwniczone), mają problemy w związku ze zbyt wysokim poziomem wód gruntowych. Zdarza się nawet, że nadmiar wody zalewa nam piwnice lub zawilgaca ściany. W konsekwencji powoduje to rozwój grzybów, co może być szczególnie niebezpieczne nie tylko dla trwałości domu, ale również i naszego zdrowia.

Duża część osób zapomina o wykonaniu drenażu jeszcze przed wybudowaniem domu. Dziwi to szczególnie specjalistów, którzy polecają wykonywać te prace – w celu uniknięcia w przyszłości tego rodzaju przykrych niespodzianek. Jeżeli jednak z jakichś powodów na naszej działce stoi już dom, a drenaż działki nie został wcześniej wykonany, to nic straconego. Są metody, które pozwalają na różnego rodzaje prace nawet kilka lat po budowie.

Odwodnienie, czyli co zrobić z nadmiarem wody?

Według aktualnie obowiązujących przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Reguluje to prawo budowlane oraz wodne. Dlatego też ustawodawca jasno wskazuje nam, co możemy zrobić z nadmiarem deszczówki, a czego robić nie powinniśmy (jeżeli chcemy uniknąć łamania prawa).

Każda działka budowlana, na której wybudowane zostają budynki, powinna być przygotowana oraz wyposażona w odpowiednią kanalizację. Ta umożliwi odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe, bo działka znajduje się na przykład pośrodku pola i żadna tego typu infrastruktura nie została do niej doprowadzona, prawo pozwala na odprowadzenie wód opadowy na teren nieutwardzony, który do nas należy lub do specjalnych rowów melioracyjnych.

Jeżeli skierujemy deszczówkę na sąsiednie posesje, musimy liczyć się z karami. Jest to uznawane za zmianę naturalnego spływu wód – o czym mówi prawo. Warto zaznaczyć, że w tym ostatnim punkcie liczy się również sztuczne kształtowanie terenu, które powodowałoby, że nadmiar wody spływałby w kierunku na zewnątrz posesji. W tym przypadku nasz sąsiad może wytoczyć nam proces sądowy, co umożliwiają mu przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

Odwodnienie działki i prawo z tym związane w praktyce

Tyle z teorii. W praktyce prawo to oznacza, że deszczówkę możemy magazynować w zbiornikach retencyjnych, rozprowadzać na powierzchni działki lub odprowadzać do studni chłonnych. Kiedy zdecydujemy się na podłączenie działki do specjalnie przygotowanej w tym celu infrastruktury, najpierw należy uzgodnić to z jej właścicielami.

Najczęściej jest to gmina na terenie której znajduje się działka lub zakład komunalny, który obsługuje kanalizację. W przypadku rowów melioracyjnych powinniśmy zwrócić się do specjalnej spółki lub do wojewódzkiego zarządu melioracji. Odpowiednia instytucja przekaże nam wytyczne techniczne, które będziemy musieli spełnić, żeby móc skorzystać z istniejącej sieci.

Warto pamiętać, że deszczówki nie można odprowadzać do kanalizacji bytowej, czyli tej z której ścieki płyną wprost do oczyszczalni. Gdyby robił to każdy, to w przypadku intensywniejszych opadów, oczyszczalnia ścieków zostałaby przeciążona. To mogłoby doprowadzić do jej awarii.

Wykonujemy drenaż, czyli od czego zacząć?

Odwodnienie działki
Źródło: Freepik.com

Aby móc przystąpić do wykonywania drenażu, najpierw należy sprawdzić rodzaj gruntu, który posiadamy na swojej działce. Są grunty nieprzepuszczalne (na przykład glina, iły, piaski gliniaste) lub grunty przepuszczalne (piasek, żwir). Występują również grunty niejednorodne, czyli takie, które układają się naprzemiennie. W tym przypadku mamy więc raz warstwę przepuszczalną i raz nieprzepuszczalną, a więc koniecznie będzie trzeba wykonać drenaż działki.

Nie dajmy się również zwieść i kiedy wydaje nam się, że wody gruntowe nie występują, to możemy spać spokojnie i zapomnieć o konieczności wykonania drenażu. To niestety nie jest wystarczającym sygnałem, który pokaże nam, że nie wystąpi zawilgocenie domu.

W obecnych – dość niespokojnych klimatycznie czasach, kiedy opady są nagłe i intensywne, należy pamiętać, że woda będzie przesączać się od dna wykopu. Czyli miejsca, z którego będzie ona mogła przenikać w struktury budynku. To niestety doprowadzi do wilgoci czy naruszenia jego konstrukcji.

Jeśli do działki nie jest doprowadzona odpowiednia infrastruktura (opisywana wyżej), a do kilku metrów pod powierzchnią gruntów nieprzepuszczalnych (iły, glina itd.) znajduje się warstwa żwiru i piasku, możemy bezproblemowo odprowadzić tam nadmiar wody.

Jeżeli natomiast borykamy się z wysokim poziomem wód gruntowych i zalega ona dość płytko, należy odpowiedzieć sobie na pytanie o głębokość fundamentów domu. Jeżeli wcześniej zdecydowaliśmy się na wybudowanie piwnicy, powinniśmy liczyć się z koniecznością wykonania drenażu.

Badania geotechniczne

Wszelkie prace związane z badaniami geotechnicznymi powinniśmy zlecić geotechnikowi, który dokładnie zbada grunt, który nas interesuje. Wykupienie jego usług pozwoli nam nie tylko na zdobycie kompletu informacji, dotyczących tego z jakim gruntem mamy do czynienia. Odpowie również na wszelkie kwestie dotyczące warunków wodnych działki. Dzięki temu będziemy w stanie opracować najbardziej skuteczny projekt drenażu.

Niestandardowy teren, czyli jak poradzić sobie ze zboczami?

Kiedy zdecydujemy się na wybudowanie domu na niestandardowym terenie, czyli takim, który zawiera na sobie różnego rodzaju zbocza, skarpy lub innego typu utrudnienia, drenaż działki jest niezbędny. W tym przypadku możemy darować sobie badanie gruntu, który znajduje się na terenie, ponieważ spływająca woda i tak będzie dla nas problemem. Jeżeli właściciel działki niestandardowej nie wykona drenażu, to powinien liczyć się z przykrymi konsekwencjami swoich decyzji, które będą kosztowały go zdecydowanie więcej niż zlecenie lub wykonanie drenażu.

Po jakimś czasie teren się rozmiękczy, co spowoduje zawilgocenie fundamentów. Może to spowodować nawet osunięcie się konstrukcji ściany domu. W przypadku, kiedy nasz dom już jednak powstał, zaleca się skorzystanie z usług minikoparki.

Odwodnienie działki, czyli o czym należy pamiętać?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj gruntu mamy na swojej działce oraz czy nasz teren zawiera w sobie skarpę lub zbocza, należy pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach. Choćby o tym, że poziom wód gruntowych nie musi być stały. Nawet kiedy dziś jest on bardzo niski, to już za kilka lat może być niebezpiecznie wysoki. Podobne zmiany zachodzą w ciągu roku – zależnie od warunków atmosferycznych oraz pór roku.

Jak już wspominaliśmy, istotne są również zmiany w klimacie. Ten zmienia się ostatnio bardzo dynamicznie, a nagłe i intensywne opady deszczu mogą przyprawiać nas o bóle głowy. Dlatego też niezależnie od tego czy zdecydujemy się wykonać drenaż działki, warto mieć rękę na pulsie i kontrolować sytuację na bieżąco.

Warto również wiedzieć, że wykonanie drenażu działki nie zawsze będzie możliwe. W przypadku wilgotnych już terenów – na przykład podmokłych, może okazać się, że brakuje już miejsca na odprowadzenie nadmiaru wodu. Dlatego też skutczne odwodnienie działki może okazać się praktycznie niemożliwe.

Studnia chłonna

Wiele osób decyduje się na wydawania studni chłonnej. Tego rodzaju konstrukcja sięga aż do powierzchni ziemi, a konkretniej do warstwy, która umożliwi przepuszczenie nadmiaru wody. Studnie te są wiercone lub kopane. Sprawdzają się w przypadku konieczności wykonania drenażu działki gliniastej oraz w sytuacji, kiedy nie mamy zapewnionej infrastruktury deszczowej. Studnie chłonne wykonywane są ze specjalnych betonowych kręgów, które wypełnione są materiałem przepuszczalnym, czyli na przykład pospółką lub piaskiem. Studnia od góry powinna zostać zabezpieczona geowłókniną, którą co jakiś czas będziemy musieli wymienić.

Studnia powinna mieć od 2 do 3 metrów głębokości. Zdarza się nawet, że warstwa przepuszczalna gruntu jest położona na tyle płytko, że studnie można wykonać samodzielnie – bez konieczności używania minikoparki. Nadmiar wody może zostać odprowadzony do studni chłonnej za pomocą specjalnej pompy.

Dzisiejsza technologia umożliwia automatyczne włączenie systemu, który potrafi uruchomić się od razu w momencie, kiedy zostanie wykryty podniesiony poziom wody na działce.

Należy jednak pamiętać, żeby studnie stworzyć jak najdalej od budynku, ponieważ w przypadku jej nieszczelności możemy narazić się na straty. Warto również zainteresować się studniami, które mają możliwość magazynowania nadmiaru wody.

Jest opcja stworzenia również zwykłej studni, która będzie pozwalała nam magazynować nadmiar wody. Da także możliwość skorzystania z deszczówki, co jest ekonomiczne oraz ekologiczne. Nadmiar wody możemy wtedy obrócić na swoją korzyść i skorzystać z niego na przykład w celu podlania roślin. W przypadku, kiedy wody w studni jest za dużo, można przetransportować ją do specjalnych 20 000 litrowych zbiorników, które pomogą nam ją magazynować.

Drenaż opaskowy

Wykonanie drenażu musi spowodować, że grunt będzie spełniał swoje zadania, a przepływ wody gruntowej, jak i opadowej będzie przebiegał w taki sposób, żeby nie narażał on bezpieczeństwa domu oraz samej działki. To jego podstawowe założenie. Jego elementami są:

  • Rury, które wyposażone są w specjalne otwory przez które będzie mogła wpływać do nich woda. Na rynku dostępne są rury o różnych średnich oraz wykonane z różnych materiałów.
  • Otulina rur, czyli zabezpieczenie owych otworów w rurach, co ma chronić je przed zapchaniem.
  • Studzienki zbiorcze, czyli miejsce w którym będzie gromadziła się woda
  • Studzienki rewizyjne, czyli coś, co umożliwi przepłukanie rur wodą – w celu usunięcia z nich szlamu oraz innego rodzaju zanieczyszczeń.

Warto wiedzieć, że studzienki powinny być regularnie sprawdzane oraz czyszczone. Gromadzi się w nich bowiem piasek, muł oraz innego rodzaju zanieczyszczenia. Po pewnym czasie spowoduje to, że system nie będzie działał prawidłowo i sprawi nam on więcej problemów niż korzyści. Jak zaznaczają specjaliści, co kilka lat warto również wyczyścić całą instalację wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem, ponieważ dzięki temu nasz system będzie drożny. Spokojnie, konserwacja drenażu nie jest ani pracochłonna ani skomplikowana i poradzi sobie z nią każdy.

Drenaż, czyli idealny sposób na odwodnienie

Mężczyzna zakładający drenaż działki
Źródło: Freepik.com

Koszty drenażu opaskowego bywają wysokie, co powoduje, że często właściciele działek decydują się na wykonanie go samodzielnie. Jak już wspominaliśmy, to bardzo ryzykowne i czasochłonne zajęcie. W przypadku popełnienia błędów powinniśmy liczyć się z tym, że system po prostu nie będzie działał. Odpowiednie przygotowanie, skrupulatność i perfekcjonizm na pewno tutaj zaplusuje.

Nieoceniona może okazać się również pomoc specjalisty, który będzie nam dawał wskazówki i rady. Niezależnie od kosztów jakie będziemy musieli ponieść za drenaż, powinniśmy wliczyć je w koszt budowy domu. W takiej sytuacji unikniemy przykrych niespodzianek oraz będziemy mogli spać spokojnie – nie martwiąc się o nadmiar wody zbierającej się na działce.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.